กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า Panasonic
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า Bosch
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า HIKVISION
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า INNEKT
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า DAHUA
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า HONEYWELL
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า DSC
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า Stanley
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า Phonik
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า HIP
กล้องวงจรปิดโคราช koratcctv สินค้า อุปกรณ์เสริมกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า งานซ่อมบำรุง
 
 
จดหมายข่าว

ประตูอัตโนมัติโคราชFacebook page   Click!! กล้องวงจรปิดโคราช Fiberoptic cctvkoratcctv koratautodoor ประตูรีโมทโคราช
 

จำหน่ายติดตั้งระบบ ECS ควบคุมไฟฟ้า

เมื่อ 2/11/2019
 
จำหน่ายติดตั้งระบบ ECS ควบคุมไฟฟ้า
 
 • รหัสสินค้า : Phonik ECS
 • ยี่ห้อ : Phonik
 • รุ่น : Phonik ECS
 • ระบบประหยัดไฟ กล้องวงจรปิดโคราช
  บริการออกแบบติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าห้องพักโรงแรม , รีสอร์ท ด้วยบัตร
  Energy control system (ECS) คือระบบอะไร หากแปลกันตามศัพท์ ก็ คือระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้า หรือ บางท่านอาจเรียกตามหน้าที่  
  และ คุณประโยชน์ของระบบ ว่า ระบบประหยัดไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายตามโรงแรม หรือรีสอร์ทต่างๆ เพื่อประหยัดไฟฟ้า
  เวลาผู้เข้าพักออกจาห้องพัก เนื่องจากการจะสั่งงานให้จ่ายกระแสไฟฟ้าภายในห้องพักได้นั้น จะต้องใช้บัตรเสียบเข้าที่ช่องรับบัตรเท่านั้น
  เมื่อถอดออก สักระยะ ไฟฟ้าในห้องพักก็จะถูกตัดเพื่อการประหยัดไฟฟ้าครับ
  ระบบประหยัดไฟฟ้าโคราช กล้องวงจรปิด โคราช      ระบบประหยัดไฟฟ้าโคราช กล้องวงจรปิด โคราช
   
  ด้วยระบบ ECS  นี้ เรายังสามารถใช้งานร่วมกับตุู้ควบคุมกลาง และ ตู้สาขาโทรศัพท์ เพื่อสั่งการระบบให้ปิดเปิดไฟตามต้องการ ผ่านระบบ
  โทรศัพท์ หรือ ผ่านคอมพิวเตอร์ พร้อมบันทึกการใช้งาน เมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมควบคุมด้วยแล้ว ยังสามารถเรียกดูข้อมูลสถานะการใช้ไฟฟ้า
  ของแต่ละห้อง นั่นก็หมายความว่า การลดช่องว่าง หรือ ป้องกันปัญหาเรื่องการแอบใช้งานห้องของพนักงาน หรือ การฉ้อโกงค่าบริการด้วยการ
  แอบเปิดห้องพักเอง พร้อมกันนี้หากผนวกใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เราก็ยังสามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมระบบ
  ของห้องพักได้จากทุกที่ผ่านอินเตอร์เน็ต  

  ระบบประหยัดไฟฟ้าโคราช กล้องวงจรปิด โคราช
   
  อุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าห้องพัก ECS System
  ระบบควบคุมไฟฟ้าห้องพักด้วยบัตร มีอุปกรณ์พื้นฐานดังนี้
  1. กล่องควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าขนาด 90 Amp (ECS BOX)
  2. เต้ารับบัตรเสียบ  ( Key Card Base)

  3. บัตรคีย์แท็ก       ( Key Card )
   
  1. กล่องควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าขนาด 90 Amp ( ECS BOX )
  คือกล่องควบคุมไฟฟ้าภายในห้องพัก ด้วยวงจรรีเลย์ทำงานตัดต่อไฟฟ้าขนาด 30 Amp 3 วงจร  เพื่อแบ่งแยกระบบไฟฟ้าภายในห้องใน
  กรณีที่วงจรใดวงจรหนึ่งชำรุด ไฟฟ้าจะไม่ดับทั้งห้อง 
  2. เต้ารับสำหรับเสียบบัตร ( Keycard Base )
  อุปกรณ์เต้ารับ หรือ ช่องสำหรับเสียบบัตร เพื่อให้ระบบสั่งงานตัด หรือ ต่อ ไฟฟ้าภายในห้องพัก เมื่อมีการดึงบัตรออก ไฟจะตัดเมื่อครบ
  ระยะการหน่วงเวลาที่ตั้งไว้
  3. บัตร หรือ คีแท็ก ( Key Card )
  คือ บัตรสำหรับใช้เสียบในช่องรับบัตร เพื่อให้ระบบทำการต่อไฟฟ้าภายในห้องพัก มีหลายประเภท เช่น บัตรแบบแม่เหล็ก บัตรแบบRF ID
  บัตรแบบMifare ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบที่สถานที่ให้บริการห้องพักเลือกใช้
  ข้อคำนึงระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ , ระบบประหยัดไฟ
  ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม หรือละเลยไม่ให้ความสำคัญเลยก็คือ ส่วนของการติดตั้ง
  อุปกรณ์การติดตั้งเดินสาย การออกแบบวางแผนล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาต้องซ่อมบำรุง อายุการใช้งาน ความสวยงาม ส่วนงานติดตั้งนี้ สามารถกล่าวได้เลยว่าขึ้นอยู่กับ ความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้ติดตั้ง ผู้ให้บริการโดยตรง ทั้งเรื่องความจริงใจ ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเลยก็ว่าได้ครับ
   
  -กล้องวงจรปิดโคราช สัญญาณกันขโมยโคราช รั้วไฟฟ้าโคราช ประตูอัตโนมัติโคราช มอเตอร์ประตูรีโมทโคราช -