กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า Panasonic
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า Bosch
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า HIKVISION
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า INNEKT
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า DAHUA
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า HONEYWELL
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า DSC
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า Stanley
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า Phonik
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า HIP
กล้องวงจรปิดโคราช koratcctv สินค้า อุปกรณ์เสริมกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดโคราช กล้องวงจรปิดปากช่อง สินค้า งานซ่อมบำรุง
 
 
จดหมายข่าว

ประตูอัตโนมัติโคราชFacebook page   Click!! กล้องวงจรปิดโคราช Fiberoptic cctvkoratcctv koratautodoor ประตูรีโมทโคราช
 

ออกแบบติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยรั้วอินฟราเรด

เมื่อ 2/11/2019
 
ออกแบบติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยรั้วอินฟราเรด
 
 • รหัสสินค้า : Burglar Alarm
 • ยี่ห้อ : Tapana IT Network
 • รุ่น : Tapana IT Network
 • สัญญาณกันโขมยโคราช กล้องวงจรปิดโคราช
  บริการออกแบบติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย รั้วอินฟราเรด
  เรื่องความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าในระหว่างที่เราดำเนินชีวิตอยู่ภายนอกเคหะสถาน  หรือ ภายในอาคาร
  บ้านเรือนของเราเอง  เนื่องจาก มิจฉาชีพมีแอบแฝงในทุกสถานที่ ทุกรูปแบบ ซึ่งเรื่องของความปลอดภัยก็มีเทคโนโลยีมากมายได้ถูกคิดค้นขึ้น  เพื่อช่วยเฝ้าระวังป้องกัน ทั้งชีวิต และทรัพย์สินของเรา
   
  ระบบสัญญาณกันขโมย เป็นอีกระบบหนึ่งที่มีส่วนสำคัญ  และช่วยเฝ้าระวังพื้นที่  หรืออาคารบ้านเรือน เคหะสถานของเรา โดยการแจ้งเตือน
  ส่งสัญญาณเตือน ทั้งแสง เสียง และโทรศัพท์ ซึ่งตอบสนองได้อย่างทันที  อีกทั้งยังช่วยเตือนยามเกิดอัคคีภัย เพื่อให้เรา หรือศูนย์รับแจ้งเหตุได้ทราบอย่างทันท่วงที โดยการตรวจจับจากอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ที่ต่อพ่วงทำงานอยู่  ระบบสัญญาณกันขโมย โดยทีมเทคนิค ' สัญญาณกันขโมยโคราช ' ทำงานอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้
  อุปกรณ์ระบบสัญญาณกันขโมย Burglar Alarm
  ระบบสัญญาณกันขโมย มีอุปกรณ์พื้นฐานดังนี้
  1. แผงควบคุมหลักระบบสัญญาณกันขโมย ( Control Panel )
  2. อุปกรณ์ตรวจจับระบบสัญญาณกันขโมย ( Detector Device)

  3. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยระบบสัญญาณกันขโมย ( Alarm Device )
   
  1. แผงควบคุมหลักระบบสัญญาณกันขโมย ( Control Panel )
  คือแผงควบคุมหลักที่คอยจัดการระบบ  รับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ตรวจจับ สัญญาณกันขโมย แล้ว ดำเนินการขั้นต่อไปตามการ
  ตั้งค่าของผู้ใช้งาน  อาทิเช่น ส่งสัญญาณให้อุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ ทำงาน เช่น ไฟฉุกเฉิน  เสียงไซเรน กริ่งฉุกเฉิน เป็นต้น ปัจจุบัน ระบบสัญญาณกันขโมย สามารถที่จะโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังหมายเลขที่ถูกตั้งค่าไว้ ได้หลายหมายเลขตามลำดับ ทั้งนี้ความสามารถต่างๆ ขึ้นอยู่กับตัวสินค้า แต่ละผู้ผลิตนั่นเอง
   
  2. อุปกรณ์ตรวจจับระบบสัญญาณกันขโมย ( Detectoer Device )
  อุปกรณ์ตรวจจับของระบบสัญญาณกันขโมย หน้าที่หลักก็คือ คอยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตามลักษณะหน้าที่ของ
  ตัวอุปกรณ์ เช่น ตรวจจับอุณหภูมิ ตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับแรงสั่นสะเทือน ตรวจจับแก๊สควัน ตรวจจับผู้บุกรุก รั้วอินฟราเรด  การทำงานก็คือเมื่ออุปกรณืตรวจจับ จับความเปลี่ยนแปลงได้ก็จะส่งสัญญาณต่อไปยัง แผงควบคุมต่อไป อุปกรณ์ตรวจจับนับว่ามีความสำคัญยิ่งไม่แพ้แผงควบคุมหลัก เพราะ หากอุปกรณ์ตรวจจับบกพร่อง หรือตรวจจับผิดพลาด ก็เท่ากับว่าระบบทำงานบกพร่อง
  3. อุปกรณ์เตือนภัยระบบสัญญาณกันขโมย ( Alarm Device )
  อุปกรณ์เตือนภัยของระบบสัญญาณกันโขมย หน้าที่หลัก ก็คือ ส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟ  เสียงต่างๆ นับว่าเป็นอุปกรณ์ส่วนสุดท้ายที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน
  ข้อคำนึงระบบสัญญาณกันขโมย รั้วอินฟราเรด
  ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม หรือละเลยไม่ให้ความสำคัญเลยก็คือ ส่วนของการติดตั้ง
  อุปกรณ์การติดตั้งเดินสาย การออกแบบวางแผนล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาต้องซ่อมบำรุง อายุการใช้งาน ความสวยงาม ส่วนงานติดตั้งนี้ สามารถกล่าวได้เลยว่าขึ้นอยู่กับ ความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้ติดตั้ง ผู้ให้บริการโดยตรง ทั้งเรื่องความจริงใจ ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเลยก็ว่าได้ครับ
   
  -กล้องวงจรปิดโคราช สัญญาณกันขโมยโคราช รั้วไฟฟ้าโคราช ประตูอัตโนมัติโคราช มอเตอร์ประตูรีโมทโคราช -